W odwiedzinach u Zaka

Pan Prezes relacjonuje: „Kilka dni temu odwiedziłem w Ocyplu małego Zaka. U chłopca stwierdzono wrodzoną cytomegalię z powiększoną wątrobą i śledzioną, małopłytkowość, małogłowie, niedokrwistość, dysmorfię, cholestazę, hipotrofię oraz liczne torbiele i zwapnienia w mózgu. Po rezonansie stwierdzono, że Zak przeszedł również krwawienie do OUN.Niestety po badaniach kontrolnych okazało się ,że chłopiec ma rzadkaą wadę mózgu- polimikrogyria, drobnozakretowosc. Chłopiec musi być pod regularną opieką lekarzy wielu specjalistów , czeka go także intensywna dalsza rehabilitacja oraz terapia zwalczenia wirusa cytomegalii, która także niesie za sobą spore koszty lek jest ciężko dostępny w Polsce za granicą są to wielkie koszty dawka rośnie wraz z waga.”