Julek

 Julek jest 7 letnim pogodnym chłopcem, który ma uśmiech i wielkie serce dla każdego. Niestety los doświadcza go boleśnie. Od urodzenia u Juliana stwierdzono niedotlenienie mózgowe, problemy ze słuchem, osłabienie kończyn górnych i dolnych. Później doszła padaczka z

Więcej...