Julek

 
Julek jest 7 letnim pogodnym chłopcem, który ma uśmiech i wielkie serce dla każdego. Niestety los doświadcza go boleśnie. Od urodzenia u Juliana stwierdzono niedotlenienie mózgowe, problemy ze słuchem, osłabienie kończyn górnych i dolnych. Później doszła padaczka z napadami nieświadomości, wzmożone napięcie mięśniowe, obniżona sprawność ruchowa. W chwili obecnej Julian wymaga stałej rehabilitacji i ciągłej opieki. Zbieramy na jego rehabilitacje i dalsze leczenie ponieważ niestety co chwilę dochodzą nowe dolegliwości…
Pomoc dla Julka https://pomagam.pl/pomocdlajulka-stg