Pan Artur chce wyjść z bezdomności. Z pomocą przyszła Fundacja Niosę Pomoc

Skarbonki, licytacje i koncerty charytatywne
Fundacja Niosę Pomoc jest organizacją dobroczynną, która ma na celu pomoc potrzebującym osobom oraz instytucjom, które takowej pomocy potrzebują.
– Mocno wierzymy, że dzięki pracy charytatywnej naszych wolontariuszy poprawimy sytuację oraz byt osobom wymagającym opieki. Nasze działania nie ograniczają się  jedynie do zbiórek internetowych. Tworzymy koncerty charytatywne, zbieramy gadżety, które można spieniężyć na naszych licytacjach, oraz wystawiamy puszki/skarbonki w sklepach – wszystko by zrealizować dany cel – podkreśla Piotr Staniucha z Fundacji.

Pomóc może każdy
Przelew tradycyjny: Nazwa odbiorcy: Fundacja Niose Pomoc
Nr konta: Bank Pekao SA 95 1240 5400 1111 0010 8998 9358
Z dopiskiem dla Artura
www.pomagam.pl/wyjsczbezdomnosci
Fundacja jest 100 proc. charytatywna, żaden z wolontariuszy nie pobiera wynagrodzenia.

https://www.kociewiak.pl/artykul/12920,pan-artur-chce-wyjsc-z-bezdomnosci-z-pomoca-przyszla-fundacja-niose-pomoc